Velkommen Brug for advokat? MBA Privat Erhverv Links Kontakt os

 Velkommen!


   Velkommen til mit advokatfirma, MBA

 

 

 

MBA er en virksomhed hvor viden, menneskelig indlevelse, service og individuelle spidskompetencer gør, at vores kunder og klienter i tæt samarbejde direkte med mine medarbejdere, får løst mange forretningsmæssige og privat juridiske opgaver.

 

Vi servicerer privat såvel erhverskunder i et koncept hvor stærke alliancer og tætte relationer på tværs af brancher, bidrager til helhedsløsninger med udgangspunkt i kundens og klientens behov. Med en stor forståelse for forretningsmæssige og menneskelige aspekter og forhold.

 

MBA løser opgaver og rådgiver i tæt samarbejde med kunder, samarbejdspartnere efter strenge etiske og moralske grundholdninger.

 

Vi er selvfølgelig fuldt ansvarsforsikrede i overensstemmelse med advokatsamfundets krav til advokatvirksomheder.

 

 

 

Kontakt os inden du får brug for os!

 

MBA som brandslukker.

 

…Før i tiden kom advokaten “først på banen” - med i projektet, når der opstod problemer - med råb om hjælp. Selvfølgelig slukker vi stadig ildebrande. Men har også stor success med, at blive indvolveret ved projektstart, hvor vi rådgiver lige fra projektstyring og kan tage forbehold der “hvor ting kan ske” – præcis så de ikke sker!

 

Vores erfaringer på tværs af brancher, forskelligheden i opgaverne gør, at vi i tæt sparring med kunderne når målet hurtigere - og for det meste uden smerte.

 

Den klassiske historie om, at gode venner kan blive enige om alt og det, at en aftale er en aftale - gerne skrevet i hånden, er en dejlig tanke. Men nogle gode venner bliver også uvenner og så skal der vaskes hænder! Så mit råd er, at få de gode intentioner ned på papir, store som små, så længe vi nyder hinandens gode venskab.

 

Kontakt os gerne og hør’ mere! Det første møde gi’r jeg.

 

 

Med venlig hilsen

 

Marianna Bækkel